IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
199.189.84.217 3128 透明 HTTP 美国 1秒 2015-08-25 23:31:02
202.158.104.195 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-25 22:31:00
41.67.80.51 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-08-25 21:29:35
36.73.2.74 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-08-25 20:30:08
178.216.45.5 8888 透明 HTTP 波兰 2秒 2015-08-25 19:31:02
36.82.44.129 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-25 18:29:46
188.38.189.239 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2015-08-25 17:30:52
197.32.17.160 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-08-25 16:30:31
125.27.4.208 8080 透明 HTTP 泰国 0.8秒 2015-08-25 15:30:37
187.78.192.170 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-08-25 14:30:10
180.178.127.133 8080 透明 HTTP 柬埔寨 1秒 2015-08-25 13:29:59
41.46.219.3 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-08-25 12:30:52
197.32.78.18 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-08-25 11:30:43
201.240.212.220 80 透明 HTTP 秘鲁 3秒 2015-08-25 10:31:00
201.50.196.35 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-08-25 09:29:37

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站