IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
178.252.149.60 1234 透明 HTTP 伊朗 3秒 2015-08-31 14:30:39
79.132.220.198 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-08-31 13:31:00
175.139.76.219 8080 透明 HTTP 马来西亚 2秒 2015-08-31 12:30:39
41.46.202.64 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-08-31 11:30:34
109.107.200.151 8080 透明 HTTP 捷克 0.7秒 2015-08-31 10:31:00
222.124.142.108 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-31 09:30:52
118.96.28.215 1234 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-08-31 08:30:49
200.215.164.171 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-08-31 07:30:31
41.46.193.178 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-08-31 06:30:41
177.17.63.100 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-08-31 05:31:00
177.182.130.37 8080 透明 HTTP LACNIC 2秒 2015-08-31 04:31:02
101.108.91.210 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-08-31 03:30:57
179.180.196.28 8080 透明 HTTP 巴西 0.9秒 2015-08-31 02:30:45
36.82.12.21 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-08-31 01:30:53
202.53.79.14 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2015-08-31 00:30:48

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站