IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
114.79.163.161 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2017-03-29 16:38:20
97.73.1.134 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-03-29 15:38:16
180.253.110.3 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-29 14:38:17
141.196.80.128 8080 透明 HTTP 土耳其 0.6秒 2017-03-29 13:38:13
141.196.130.90 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-03-29 12:38:22
97.73.3.46 87 透明 HTTP 美国 2秒 2017-03-29 11:38:18
203.160.61.120 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-29 10:38:27
178.214.74.27 8080 透明 HTTP 以色列 3秒 2017-03-29 09:38:23
191.101.13.245 80 透明 HTTP 美国 1秒 2017-03-29 08:38:22
177.134.186.121 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2017-03-29 07:38:13
195.178.56.35 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 3秒 2017-03-29 06:38:11
41.160.96.58 8080 透明 HTTP 南非 1秒 2017-03-29 05:38:35
5.135.179.127 8888 透明 HTTP 法国 1秒 2017-03-29 04:38:32
176.237.141.252 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-03-29 03:38:45
141.196.65.121 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-03-29 02:38:10

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站