IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
200.192.211.238 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-08-20 18:30:26
201.240.79.158 8080 透明 HTTP 秘鲁 0.5秒 2015-08-20 17:30:48
116.58.238.228 8080 透明 HTTP 泰国 0.4秒 2015-08-20 16:30:46
94.182.214.162 8080 透明 HTTP 伊朗 0.8秒 2015-08-20 15:30:58
139.255.51.250 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-08-20 14:30:44
94.228.207.158 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-08-20 13:30:35
91.243.170.194 9090 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-08-20 12:31:00
41.42.245.52 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-08-20 11:30:57
125.24.131.195 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-08-20 10:30:43
103.230.136.84 80 透明 HTTP 香港特别行政区 1秒 2015-08-20 09:31:01
217.175.34.170 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-08-20 08:31:01
175.100.101.182 8080 透明 HTTP 柬埔寨 1秒 2015-08-20 07:31:02
125.24.136.224 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-08-20 06:30:32
119.40.98.29 8080 透明 HTTP 蒙古 1秒 2015-08-20 05:30:33
118.97.102.122 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-20 04:30:59

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站