IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
134.35.46.75 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-20 08:36:37
89.36.212.160 1189 透明 HTTP 法国 0.5秒 2017-06-20 07:36:47
178.245.189.200 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-06-20 06:36:37
180.250.74.210 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-06-20 05:36:32
61.94.102.175 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-20 04:36:24
190.82.117.18 8080 透明 HTTP 智利 3秒 2017-06-20 03:36:41
125.163.211.16 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2017-06-20 02:36:33
195.138.95.113 8080 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2017-06-20 01:36:34
176.237.142.187 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-06-20 00:36:49
141.196.67.121 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-19 23:36:54
178.245.236.224 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-06-19 22:36:24
59.120.18.79 8080 透明 HTTP 台湾 台湾省 中华电信 1秒 2017-06-19 21:36:28
141.196.82.50 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-19 20:36:31
97.72.93.202 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-06-19 19:36:28
89.36.215.20 1189 透明 HTTP 法国 3秒 2017-06-19 18:36:32

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。