IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
180.118.73.110 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-10-09 01:31:28
180.118.73.226 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-10-09 00:31:26
120.77.170.112 80 高匿名 HTTP 中国 广东省 深圳市 阿里云 3秒 2018-10-08 23:31:25
106.14.197.219 8118 高匿名 HTTP 中国 上海 上海 阿里云 2秒 2018-10-08 22:31:15
116.231.108.198 1080 高匿名 HTTP 上海市 长宁/普陀区 电信 2秒 2018-10-08 21:31:21
183.129.207.74 18186 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 0.4秒 2018-10-08 20:31:18
115.223.226.154 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-10-08 19:31:16
115.223.210.185 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-10-08 18:31:09
221.224.136.211 35101 高匿名 HTTP 江苏省苏州市 电信 3秒 2018-10-08 17:31:14
180.118.135.153 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-10-08 16:31:13
117.131.99.210 53281 高匿名 HTTP 中国 上海 上海 移动 2秒 2018-10-08 15:31:10
123.244.148.2 40609 高匿名 HTTP 辽宁省盘锦市 电信 3秒 2018-10-08 14:31:05
115.223.247.151 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-10-08 13:31:07
115.223.211.179 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2018-10-08 12:31:03
121.232.194.207 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-10-08 11:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。