IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
118.239.248.153 9000 高匿名 HTTP 湖南省常德市 电信 1秒 2015-12-21 10:31:01
115.153.161.48 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2015-12-21 09:30:47
182.110.220.79 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.5秒 2015-12-21 08:30:49
115.153.172.86 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2015-12-21 07:31:01
1.63.196.93 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 2秒 2015-12-21 06:31:00
223.151.211.65 9000 高匿名 HTTP 湖南省常德市 电信 1秒 2015-12-21 05:31:00
112.195.83.113 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 0.6秒 2015-12-21 04:30:59
119.7.92.71 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 0.8秒 2015-12-21 03:31:01
115.223.255.217 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2015-12-21 02:30:44
101.204.131.110 8090 高匿名 HTTP 四川省成都市 联通 1秒 2015-12-21 01:31:00
115.218.126.183 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2015-12-21 00:30:59
183.147.219.228 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 2秒 2015-12-20 23:30:31
119.131.83.142 8090 高匿名 HTTP 广东省广州市 电信 1秒 2015-12-20 22:31:00
182.101.220.180 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 2秒 2015-12-20 21:31:00
182.201.248.237 8090 高匿名 HTTP 辽宁省大连市 电信 3秒 2015-12-20 20:30:58

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。