IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.113.200.152 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 1秒 2015-12-25 17:32:05
218.92.227.165 29832 高匿名 HTTP 江苏省盐城市 电信 1秒 2015-12-25 16:32:13
112.195.82.186 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 2秒 2015-12-25 15:32:13
115.151.204.115 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.3秒 2015-12-25 14:32:05
115.218.219.170 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2015-12-25 13:32:11
115.150.96.229 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 电信 3秒 2015-12-25 12:32:01
59.62.25.213 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2015-12-25 11:32:02
183.130.105.21 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2015-12-25 10:32:03
114.235.22.196 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 0.7秒 2015-12-25 09:32:04
116.209.85.30 9000 高匿名 HTTP 湖北省天门市 电信 3秒 2015-12-25 08:32:09
49.68.29.17 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 3秒 2015-12-25 07:32:08
112.95.36.53 8090 高匿名 HTTP 广东省深圳市 联通 3秒 2015-12-25 06:32:02
218.95.50.51 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2015-12-25 05:31:58
119.7.93.158 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 2秒 2015-12-25 04:32:07
115.218.214.77 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2015-12-25 03:32:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。