IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
106.14.197.219 8118 高匿名 HTTP 中国 上海 上海 阿里云 2秒 2018-08-02 04:30:55
115.154.55.101 1080 高匿名 HTTP 中国 陕西 西安 教育网 0.7秒 2018-08-02 03:30:56
117.90.137.147 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.5秒 2018-08-02 02:30:52
115.210.24.60 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 0.9秒 2018-08-02 01:31:21
115.223.194.51 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-08-02 00:30:56
61.145.194.26 8080 高匿名 HTTP 中国 广东省 东莞市 电信 1秒 2018-08-01 23:31:26
122.243.8.183 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 3秒 2018-08-01 22:31:28
111.230.221.205 80 高匿名 HTTP 中国 广东 广州 电信 2秒 2018-08-01 21:31:21
183.158.204.168 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 3秒 2018-08-01 20:31:05
115.223.196.148 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-08-01 19:31:21
115.218.211.39 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-08-01 18:31:21
220.184.38.141 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江 杭州 电信 2秒 2018-08-01 17:31:05
121.69.70.182 8118 高匿名 HTTP 中国 北京市 北京市 鹏博士 3秒 2018-08-01 16:30:59
115.210.27.8 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 0.3秒 2018-08-01 15:31:12
115.223.231.137 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-08-01 14:30:53

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。