IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
163.125.249.96 8118 高匿名 HTTP 中国 广东省 深圳市 联通 3秒 2018-05-15 02:31:27
49.81.125.49 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-05-15 01:31:25
180.118.33.5 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-05-15 00:31:01
101.71.237.87 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 联通 2秒 2018-05-14 23:31:17
115.223.253.11 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-14 22:31:20
117.90.252.92 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-05-14 21:31:05
121.232.144.235 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-05-14 20:31:16
117.90.3.242 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.4秒 2018-05-14 19:31:13
124.160.250.27 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 联通 1秒 2018-05-14 18:31:13
115.210.30.129 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 3秒 2018-05-14 17:31:10
121.232.146.253 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-05-14 16:31:09
115.218.120.247 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-14 15:31:08
117.90.4.223 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-05-14 14:31:07
115.223.243.22 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-14 13:30:54
220.184.36.176 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 0.8秒 2018-05-14 12:30:51

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。