IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.251.51 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-30 16:31:14
222.182.56.29 8118 高匿名 HTTP 中国 重庆 重庆 电信 0.6秒 2018-06-30 15:31:15
180.118.135.120 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-30 14:31:11
114.234.83.71 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-06-30 13:31:05
114.234.83.172 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2018-06-30 12:31:05
49.70.209.40 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-06-30 11:30:43
115.223.211.128 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-30 10:31:06
180.118.128.163 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-30 09:31:09
223.150.39.77 9000 高匿名 HTTP 湖南省常德市 电信 2秒 2018-06-30 08:31:05
183.147.209.80 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 0.9秒 2018-06-30 07:30:51
121.232.199.222 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-06-30 06:30:20
171.38.64.247 8123 高匿名 HTTP 广西壮族自治区玉林市 联通 1秒 2018-06-30 05:30:21
115.223.198.144 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-30 04:30:54
117.90.252.228 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-30 03:31:01
182.87.138.27 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2018-06-30 02:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。