IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
121.232.199.228 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.9秒 2018-03-22 23:31:08
123.177.20.80 8118 高匿名 HTTP 中国 辽宁省 大连市 电信 0.7秒 2018-03-22 22:31:06
115.223.254.63 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.4秒 2018-03-22 21:31:07
115.223.226.224 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-03-22 20:30:54
115.223.204.36 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-03-22 19:30:47
114.235.22.119 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 3秒 2018-03-22 18:30:55
115.218.125.228 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-03-22 17:31:19
115.223.238.2 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.7秒 2018-03-22 16:31:15
115.223.200.151 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.6秒 2018-03-22 15:31:18
121.232.194.116 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-03-22 14:31:10
180.118.33.55 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-03-22 13:31:09
115.223.193.20 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.9秒 2018-03-22 12:31:10
115.223.234.54 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-03-22 11:31:05
115.223.228.91 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-03-22 10:31:05
115.218.121.235 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-03-22 09:31:07

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。