IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.105.10.4 9000 高匿名 HTTP 江西省南昌市 CDMA全省共用出口 电信 2秒 2018-04-22 01:31:18
114.230.41.178 3128 高匿名 HTTP 中国 江苏省 扬州市 电信 2秒 2018-04-22 00:31:26
121.232.145.3 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-04-21 23:31:26
115.223.235.223 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-04-21 22:31:10
183.158.225.169 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 2秒 2018-04-21 21:31:21
115.218.121.117 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-04-21 20:31:22
180.118.73.90 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-04-21 19:31:18
115.223.208.192 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.5秒 2018-04-21 18:31:04
115.223.222.192 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-21 17:31:09
115.218.222.206 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-04-21 16:31:05
117.90.3.126 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-04-21 15:30:57
115.223.244.179 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-04-21 14:31:08
115.223.250.101 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-04-21 13:31:12
117.90.4.48 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.7秒 2018-04-21 12:31:05
115.218.223.107 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.9秒 2018-04-21 11:30:58

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。