IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
180.118.128.145 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-07-09 12:31:07
112.240.181.121 9000 高匿名 HTTP 中国 山东省 菏泽市 联通 2秒 2018-07-09 11:31:09
115.223.223.65 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-07-09 10:31:00
115.223.194.87 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-07-09 09:31:06
115.223.205.153 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-07-09 08:31:02
122.242.82.121 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 2秒 2018-07-09 07:30:53
114.101.46.82 63909 高匿名 HTTP 中国 安徽 蚌埠 电信 0.7秒 2018-07-09 06:30:40
182.87.186.216 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2018-07-09 05:31:02
114.101.45.27 63909 高匿名 HTTP 中国 安徽 蚌埠 电信 2秒 2018-07-09 04:30:53
182.87.137.133 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.9秒 2018-07-09 03:30:58
180.118.86.164 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-07-09 02:31:15
115.223.216.246 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-07-09 01:31:17
115.193.99.2 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 3秒 2018-07-09 00:31:06
223.150.39.113 9000 高匿名 HTTP 湖南省常德市 电信 3秒 2018-07-08 23:31:09
122.241.217.152 9000 高匿名 HTTP 浙江省丽水市 电信 3秒 2018-07-08 22:31:09

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。