IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.67.72.230 9000 高匿名 HTTP 中国 四川省 遂宁市 电信 2秒 2018-04-04 04:31:15
115.223.214.59 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-04-04 03:31:11
115.223.231.124 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.7秒 2018-04-04 02:31:11
115.218.120.15 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-04-04 01:31:08
121.232.144.49 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-04-04 00:31:07
115.223.249.245 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-03 23:31:04
47.93.3.242 80 高匿名 HTTP 中国 北京市 北京市 阿里云 3秒 2018-04-03 22:31:18
115.218.220.120 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-03 21:30:49
47.93.3.242 80 高匿名 HTTP 中国 北京市 北京市 阿里云 2秒 2018-04-03 20:31:00
115.218.127.145 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-04-03 19:30:55
117.90.5.40 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-04-03 18:30:56
115.218.126.75 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-04-03 17:31:00
180.118.247.203 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.6秒 2018-04-03 16:31:08
115.218.124.100 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-04-03 15:31:04
49.81.125.32 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 0.7秒 2018-04-03 14:31:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。