IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
121.232.144.27 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-03-05 23:31:04
121.232.144.249 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-03-05 22:31:10
180.118.135.213 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-03-05 21:31:07
121.232.145.212 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-03-05 20:30:58
115.218.127.222 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.9秒 2018-03-05 19:30:59
117.90.137.60 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.8秒 2018-03-05 18:30:57
115.218.126.40 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-03-05 17:31:24
115.223.216.43 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2018-03-05 16:31:26
60.210.132.185 9000 高匿名 HTTP 山东省潍坊市 联通 3秒 2018-03-05 15:31:24
115.218.218.236 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.6秒 2018-03-05 14:31:18
115.218.123.113 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.4秒 2018-03-05 13:31:14
115.223.221.146 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-05 12:31:20
122.234.206.255 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 0.4秒 2018-03-05 11:31:16
115.223.225.219 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-05 10:31:15
115.218.218.1 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-03-05 09:31:06

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。