IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
122.243.12.160 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 2秒 2018-05-11 19:30:58
180.104.62.142 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1.0秒 2018-05-11 18:31:04
115.218.219.224 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-05-11 17:30:57
60.182.16.75 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 0.3秒 2018-05-11 16:31:01
115.223.238.186 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-11 15:32:22
115.218.127.62 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-11 14:32:22
118.122.187.184 9000 高匿名 HTTP 中国 四川省 遂宁市 电信 2秒 2018-05-11 13:32:12
115.223.250.79 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-05-11 12:32:17
115.223.221.166 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-11 11:32:21
115.223.204.9 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-11 10:32:21
115.223.249.14 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-11 09:32:20
115.218.123.64 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-11 08:32:12
115.218.126.138 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-11 07:32:12
122.242.133.59 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 2秒 2018-05-11 06:32:13
121.232.147.180 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.4秒 2018-05-11 05:32:06

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。