IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.208.192 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.5秒 2018-04-21 18:31:04
115.223.222.192 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-21 17:31:09
115.218.222.206 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-04-21 16:31:05
117.90.3.126 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-04-21 15:30:57
115.223.244.179 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-04-21 14:31:08
115.223.250.101 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-04-21 13:31:12
117.90.4.48 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.7秒 2018-04-21 12:31:05
115.218.223.107 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.9秒 2018-04-21 11:30:58
114.234.81.18 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2018-04-21 10:31:00
115.218.120.242 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-21 09:31:05
115.223.200.195 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-04-21 08:30:51
114.234.80.116 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2018-04-21 07:31:01
117.90.7.37 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-04-21 06:32:00
180.118.33.254 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-04-21 05:31:48
221.229.18.162 3128 高匿名 HTTP 中国 江苏省 扬州市 电信 0.8秒 2018-04-21 04:31:56

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。