IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.234.231 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.7秒 2018-03-31 08:31:01
115.196.55.81 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 3秒 2018-03-31 07:31:11
115.218.124.131 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-31 06:31:17
115.218.127.111 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-03-31 05:31:17
114.234.82.59 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-03-31 04:31:12
115.218.127.104 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-31 03:31:06
115.218.123.98 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.5秒 2018-03-31 02:31:11
115.223.254.13 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.7秒 2018-03-31 01:31:06
114.234.81.11 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2018-03-31 00:30:59
101.4.136.34 81 高匿名 HTTP 中国 北京市 北京市 教育网 3秒 2018-03-30 23:31:00
115.223.208.7 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-30 22:31:00
180.118.128.69 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-03-30 21:31:19
115.223.221.102 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-03-30 20:31:33
115.223.230.197 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-03-30 19:31:29
121.232.145.179 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-03-30 18:31:27

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。