IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
121.232.145.77 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-03-23 12:31:17
115.218.216.91 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-03-23 11:31:17
115.223.248.101 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-23 10:31:04
115.223.220.233 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-23 09:31:07
115.223.252.26 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-23 08:31:06
220.184.33.129 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江 杭州 电信 1秒 2018-03-23 07:31:08
115.218.125.42 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-03-23 06:31:08
125.67.74.98 9000 高匿名 HTTP 中国 四川省 遂宁市 电信 3秒 2018-03-23 05:31:09
115.218.127.219 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.5秒 2018-03-23 04:31:02
115.223.213.169 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-23 03:31:03
115.218.123.177 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1.0秒 2018-03-23 02:30:56
101.71.227.75 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 联通 0.9秒 2018-03-23 01:31:03
182.141.46.145 9000 高匿名 HTTP 中国 四川省 遂宁市 电信 3秒 2018-03-23 00:31:00
121.232.199.228 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.9秒 2018-03-22 23:31:08
123.177.20.80 8118 高匿名 HTTP 中国 辽宁省 大连市 电信 0.7秒 2018-03-22 22:31:06

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。