IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.238.230 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-13 20:31:09
182.141.48.209 9000 高匿名 HTTP 中国 四川省 遂宁市 电信 0.8秒 2018-03-13 19:31:05
115.218.127.161 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-13 18:31:13
117.90.2.120 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-03-13 17:31:05
171.215.226.139 9000 高匿名 HTTP 中国 四川省 遂宁市 电信 3秒 2018-03-13 16:31:05
115.218.121.114 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-13 15:31:08
125.122.149.127 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 1秒 2018-03-13 14:31:02
115.218.219.26 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-13 13:30:57
115.218.127.247 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-13 12:30:57
121.232.144.72 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.6秒 2018-03-13 11:31:18
115.218.125.201 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-03-13 10:31:09
115.223.214.6 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-13 09:31:16
122.234.204.15 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 1秒 2018-03-13 08:31:12
180.118.32.82 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-03-13 07:30:53
121.232.148.97 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-03-13 06:31:06

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。