IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.148.25.19 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 3秒 2016-05-27 04:34:03
112.195.83.237 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 1秒 2016-05-27 03:33:56
218.95.82.100 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-05-27 02:34:04
115.148.24.10 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 3秒 2016-05-27 01:33:58
117.84.38.184 8090 高匿名 HTTP 江苏省无锡市 电信 3秒 2016-05-27 00:34:04
115.223.219.117 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-05-26 23:33:59
115.218.122.225 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-26 22:34:04
115.218.223.168 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-26 21:33:45
182.107.193.41 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 0.8秒 2016-05-26 20:33:56
117.43.48.41 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2016-05-26 19:34:01
115.223.247.241 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-26 18:34:02
115.223.195.240 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-05-26 17:34:00
111.72.83.224 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 3秒 2016-05-26 16:33:54
115.223.198.250 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-05-26 15:33:59
182.105.15.153 9000 高匿名 HTTP 江西省南昌市 CDMA全省共用出口 电信 3秒 2016-05-26 14:33:57

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。