IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
171.38.201.114 8123 高匿名 HTTP 中国 广西壮族自治区 钦州市 联通 3秒 2018-06-13 00:31:03
125.94.0.251 8080 高匿名 HTTP 中国 广东省 东莞市 电信 2秒 2018-06-12 23:31:02
180.118.135.26 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-06-12 22:31:01
180.118.92.65 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.7秒 2018-06-12 21:30:59
182.129.211.23 9000 高匿名 HTTP 中国 四川省 遂宁市 电信 1秒 2018-06-12 20:31:02
115.223.199.147 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-12 19:30:51
163.125.113.140 8118 高匿名 HTTP 中国 广东省 深圳市 联通 1秒 2018-06-12 18:30:48
115.218.121.247 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-12 17:31:02
115.223.228.29 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2018-06-12 16:30:57
115.223.207.43 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-12 15:30:59
220.176.93.122 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2018-06-12 14:31:03
117.90.3.218 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-12 13:30:48
115.223.219.212 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 温州市 电信 3秒 2018-06-12 12:30:58
115.218.126.192 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-12 11:31:01
115.218.125.20 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.6秒 2018-06-12 10:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。