IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.228.55.121 3128 高匿名 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 0.8秒 2015-12-01 18:30:31
115.218.121.148 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2015-12-01 17:31:01
123.154.242.223 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 联通 1秒 2015-12-01 16:30:37
116.210.172.57 9000 高匿名 HTTP 湖北省潜江市 电信 3秒 2015-12-01 15:31:01
115.148.25.187 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 1秒 2015-12-01 14:30:46
119.7.91.243 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 3秒 2015-12-01 13:30:48
122.232.228.195 3128 高匿名 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 0.8秒 2015-12-01 12:30:51
220.188.20.27 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 3秒 2015-12-01 11:31:01
183.130.109.202 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2015-12-01 10:31:02
115.218.219.188 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2015-12-01 09:31:00
115.218.124.224 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2015-12-01 08:30:37
115.218.120.15 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2015-12-01 07:31:01
180.115.32.27 9000 高匿名 HTTP 江苏省常州市 电信 0.4秒 2015-12-01 06:30:57
101.68.10.105 8090 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 联通 2秒 2015-12-01 05:31:01
112.195.83.95 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 3秒 2015-12-01 04:30:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。