IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
114.234.82.114 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-05-06 13:31:01
115.223.194.224 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-06 12:31:08
115.223.244.205 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-06 11:31:05
182.105.10.247 9000 高匿名 HTTP 江西省南昌市 CDMA全省共用出口 电信 2秒 2018-05-06 10:31:02
49.70.209.30 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-05-06 09:30:44
115.223.244.188 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-06 08:31:07
183.154.243.13 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 3秒 2018-05-06 07:31:09
115.223.195.234 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-06 06:30:53
121.232.145.67 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-05-06 05:31:06
115.218.124.182 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.7秒 2018-05-06 04:30:59
115.218.120.88 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-06 03:31:01
218.65.68.144 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2018-05-06 02:31:14
115.223.193.177 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-06 01:31:09
121.232.147.64 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.8秒 2018-05-06 00:31:12
125.122.148.5 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 0.5秒 2018-05-05 23:31:07

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。