IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
121.10.1.180 8080 高匿名 HTTP 中国 广东省 东莞市 电信 3秒 2018-06-09 04:30:49
115.218.125.70 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-09 03:30:59
182.129.248.250 9000 高匿名 HTTP 中国 四川省 遂宁市 电信 3秒 2018-06-09 02:31:02
117.90.252.41 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-06-09 01:31:06
117.87.178.21 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-06-09 00:30:53
115.223.244.249 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-08 23:31:01
115.218.127.205 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.9秒 2018-06-08 22:31:05
115.218.222.32 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-08 21:31:03
219.150.189.212 9999 高匿名 HTTP 中国 河南省 洛阳市 电信 0.7秒 2018-06-08 20:30:59
180.118.128.188 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-08 19:30:58
115.218.223.174 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.6秒 2018-06-08 18:31:00
180.118.73.187 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.4秒 2018-06-08 17:31:01
121.232.194.117 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-08 16:30:59
115.223.240.4 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-08 15:31:06
106.111.243.113 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-08 14:31:06

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。