IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
59.62.7.73 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2018-08-19 12:32:14
110.72.242.203 53281 高匿名 HTTP 中国 广西 崇左 联通 1秒 2018-08-19 11:32:39
61.145.194.26 8080 高匿名 HTTP 中国 广东省 东莞市 电信 1秒 2018-08-19 10:32:37
125.117.132.55 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 2秒 2018-08-19 09:32:30
117.87.178.38 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2018-08-19 08:32:34
116.62.134.173 9999 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 阿里云计算有限公司 阿里云 1.0秒 2018-08-19 07:32:18
114.235.22.135 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 3秒 2018-08-19 06:32:30
223.242.131.54 41766 高匿名 HTTP 安徽省蚌埠市 电信 1秒 2018-08-19 05:32:27
61.165.16.5 53281 高匿名 HTTP 中国 上海 上海 电信 0.6秒 2018-08-19 04:32:27
115.213.251.116 9000 高匿名 HTTP 浙江省丽水市 电信 0.4秒 2018-08-19 03:32:24
218.95.82.239 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2018-08-19 02:32:20
220.176.90.67 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2018-08-19 01:32:04
183.147.28.83 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 1秒 2018-08-19 00:32:11
122.234.206.106 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 3秒 2018-08-18 23:32:19
58.49.73.141 8888 高匿名 HTTP 湖北省武汉市 电信 1秒 2018-08-18 22:31:37

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。