IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
121.232.194.188 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-04-06 05:31:03
115.218.223.32 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-04-06 04:31:04
114.234.82.190 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 0.7秒 2018-04-06 03:31:04
121.232.146.169 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-04-06 02:31:29
115.223.249.231 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.4秒 2018-04-06 01:31:22
115.223.212.2 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-06 00:31:25
180.118.135.197 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-04-05 23:31:20
115.218.125.248 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-05 22:31:04
115.218.222.151 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.3秒 2018-04-05 21:31:19
115.223.204.199 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2018-04-05 20:31:12
117.90.1.19 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-04-05 19:31:14
115.223.237.5 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.9秒 2018-04-05 18:31:07
115.223.249.15 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-05 17:31:08
115.218.120.238 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-05 16:31:08
115.223.200.151 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-05 15:31:04

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。