IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
27.220.127.134 9000 高匿名 HTTP 山东省菏泽市 联通 3秒 2018-05-14 01:32:01
121.232.144.210 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-05-14 00:31:56
115.223.236.254 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-13 23:31:53
115.223.204.165 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-13 22:31:53
111.155.116.239 8123 高匿名 HTTP 中国 陕西省 铁通 1秒 2018-05-13 21:31:54
115.218.127.170 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-13 20:31:44
180.118.33.145 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1.0秒 2018-05-13 19:31:43
115.218.123.66 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-05-13 18:31:51
115.218.127.106 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-05-13 17:31:49
115.223.205.28 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-13 16:31:51
115.211.43.4 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 3秒 2018-05-13 15:31:43
121.232.145.202 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-05-13 14:31:40
180.118.247.44 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-05-13 13:31:40
115.223.216.144 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.3秒 2018-05-13 12:31:37
115.223.254.60 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-13 11:31:34

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。