IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
117.90.252.14 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-06-19 14:29:36
115.223.205.135 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-19 13:31:00
101.71.234.104 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 联通 3秒 2018-06-19 12:30:59
182.141.42.194 9000 高匿名 HTTP 中国 四川省 遂宁市 电信 0.7秒 2018-06-19 11:31:01
115.223.214.11 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.4秒 2018-06-19 10:30:52
115.218.209.101 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2018-06-19 09:30:40
180.118.128.153 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-06-19 08:30:51
121.232.199.116 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-06-19 07:30:53
101.68.141.203 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 联通 1秒 2018-06-19 06:30:41
115.223.244.158 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.6秒 2018-06-19 05:30:58
115.223.225.241 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-19 04:30:58
115.223.240.94 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2018-06-19 03:31:00
115.210.24.203 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 1秒 2018-06-19 02:31:03
115.223.236.16 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-19 01:30:57
49.81.125.234 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 3秒 2018-06-19 00:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。