IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
163.125.113.140 8118 高匿名 HTTP 中国 广东省 深圳市 联通 1秒 2018-06-12 18:30:48
115.218.121.247 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-12 17:31:02
115.223.228.29 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2018-06-12 16:30:57
115.223.207.43 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-12 15:30:59
220.176.93.122 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2018-06-12 14:31:03
117.90.3.218 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-12 13:30:48
115.223.219.212 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 温州市 电信 3秒 2018-06-12 12:30:58
115.218.126.192 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-12 11:31:01
115.218.125.20 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.6秒 2018-06-12 10:31:01
115.223.235.185 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-12 09:31:00
115.223.231.62 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-12 08:30:59
117.90.2.49 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.4秒 2018-06-12 07:31:02
115.218.126.161 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-12 06:31:04
115.223.212.212 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-12 05:31:03
115.223.199.170 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-12 04:31:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。