IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.218.124.72 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-04-08 03:31:05
117.90.6.244 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-04-08 02:30:56
114.235.23.30 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2018-04-08 01:30:52
117.90.2.79 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-04-08 00:31:01
121.232.144.242 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-04-07 23:30:58
115.223.220.241 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-07 22:31:09
117.87.179.4 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 3秒 2018-04-07 21:30:49
180.118.247.203 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-04-07 20:31:04
115.223.208.33 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-07 19:30:59
115.223.204.165 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-04-07 18:30:54
220.184.33.142 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 1秒 2018-04-07 17:31:07
121.232.148.82 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-04-07 16:31:15
221.229.18.49 3128 高匿名 HTTP 中国 江苏省 扬州市 电信 3秒 2018-04-07 15:31:10
115.218.216.28 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-04-07 14:31:04
115.223.231.6 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-04-07 13:31:09

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。