IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.253.1 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-16 15:31:34
114.234.80.255 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 3秒 2018-05-16 14:31:38
115.223.250.144 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-05-16 13:31:39
115.218.221.81 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-16 12:31:37
115.218.125.69 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-16 11:31:33
101.68.8.181 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 联通 3秒 2018-05-16 10:31:33
121.232.148.220 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.3秒 2018-05-16 09:31:29
115.218.219.215 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-05-16 08:31:23
115.223.203.221 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-16 07:31:28
221.4.133.67 53281 高匿名 HTTP 中国 广东省 东莞市 联通 2秒 2018-05-16 06:31:25
121.232.145.144 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-05-16 05:31:25
115.223.236.221 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-16 04:31:19
163.125.249.87 8118 高匿名 HTTP 中国 广东 深圳 联通 3秒 2018-05-16 03:31:21
115.223.223.45 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-16 02:31:20
121.232.194.223 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-05-16 01:31:18

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。