IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.239.204 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-18 17:31:02
121.232.148.183 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-06-18 16:31:00
115.223.221.110 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-18 15:30:47
115.218.220.169 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-18 14:30:58
180.118.86.220 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-06-18 13:31:01
101.71.238.250 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 联通 1秒 2018-06-18 12:30:59
115.216.38.201 9000 高匿名 HTTP 浙江省宁波市 电信 2秒 2018-06-18 11:31:01
117.87.177.245 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 0.8秒 2018-06-18 10:30:50
60.214.154.2 53281 高匿名 HTTP 中国 山东省 枣庄市 联通 3秒 2018-06-18 09:30:52
121.232.194.69 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-06-18 08:31:00
180.118.93.148 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-06-18 07:30:53
115.223.216.107 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-18 06:31:01
180.104.63.225 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 3秒 2018-06-18 05:30:52
121.232.194.188 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-18 04:30:58
223.243.208.92 9000 高匿名 HTTP 中国 安徽省 宿州市 电信 1秒 2018-06-18 03:30:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。