IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
121.232.194.196 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-06-17 12:30:54
180.104.62.238 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2018-06-17 11:31:01
171.92.4.217 9000 高匿名 HTTP 中国 四川省 遂宁市 电信 3秒 2018-06-17 10:31:02
115.218.121.126 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2018-06-17 09:31:00
115.223.217.112 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-17 08:30:59
115.223.247.144 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-17 07:31:02
115.223.205.8 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-17 06:30:58
115.218.123.64 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-17 05:31:02
114.235.23.149 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-06-17 04:31:02
115.223.196.207 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-17 03:31:02
114.235.22.44 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-06-17 02:30:58
114.234.81.68 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 0.7秒 2018-06-17 01:30:36
125.122.148.167 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 0.6秒 2018-06-17 00:31:01
117.90.2.40 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-16 23:30:58
220.176.91.220 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.9秒 2018-06-16 22:30:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。