IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.203.215 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-01 09:31:00
117.90.4.155 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.5秒 2018-06-01 08:31:14
115.218.221.71 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.5秒 2018-06-01 07:31:16
117.90.4.85 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-06-01 06:31:17
115.223.248.109 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.7秒 2018-06-01 05:31:05
183.147.220.172 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 3秒 2018-06-01 04:31:11
115.218.220.25 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-01 03:31:07
117.90.1.130 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-06-01 02:31:15
183.158.200.43 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 2秒 2018-06-01 01:31:15
125.112.149.2 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 3秒 2018-06-01 00:31:08
115.218.122.219 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-05-31 23:31:12
115.223.208.33 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-05-31 22:31:13
101.71.226.45 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 联通 1秒 2018-05-31 21:31:08
114.234.81.254 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2018-05-31 20:31:13
115.196.49.40 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 3秒 2018-05-31 19:30:56

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。