IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.219.13 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-03-16 02:31:13
220.176.91.253 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.5秒 2018-03-16 01:31:13
115.223.244.43 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-03-16 00:31:09
121.232.146.217 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-03-15 23:31:10
115.193.98.12 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 1秒 2018-03-15 22:31:06
115.218.219.233 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-03-15 21:31:07
117.90.252.179 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.5秒 2018-03-15 20:31:05
114.230.31.149 3128 高匿名 HTTP 中国 江苏省 扬州市 电信 2秒 2018-03-15 19:30:58
121.232.147.254 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-03-15 18:30:59
121.232.144.226 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-03-15 17:31:21
115.196.55.122 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 3秒 2018-03-15 16:31:21
115.218.218.195 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-03-15 15:31:14
183.147.18.148 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 2秒 2018-03-15 14:31:10
218.64.147.16 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2018-03-15 13:31:14
115.223.240.33 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.9秒 2018-03-15 12:31:12

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。