IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
114.234.81.124 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2018-02-08 14:30:52
114.234.81.124 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2018-02-08 14:30:52
49.81.125.105 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 3秒 2018-02-08 13:30:49
49.81.125.105 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 3秒 2018-02-08 13:30:49
121.232.144.18 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.5秒 2018-02-08 12:30:54
121.232.144.18 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.5秒 2018-02-08 12:30:54
117.90.1.29 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-02-08 11:30:53
117.90.1.29 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-02-08 11:30:53
218.64.151.89 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2018-02-08 10:30:59
218.64.151.89 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2018-02-08 10:30:59
163.125.234.139 8118 高匿名 HTTP 中国 广东省 深圳市 联通 1秒 2018-02-08 09:31:00
120.236.178.117 8118 高匿名 HTTP 中国 广东省 广州市 移动 0.6秒 2018-02-08 09:30:59
114.234.83.231 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-02-08 08:30:52
114.234.83.231 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-02-08 08:30:52
121.232.144.226 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-02-08 07:30:51

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。