IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
121.232.194.196 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-09-09 05:30:54
120.34.102.75 53281 高匿名 HTTP 福建省龙岩市 电信 1秒 2018-09-09 04:30:56
110.188.0.56 47830 高匿名 HTTP 四川省资阳市 电信 2秒 2018-09-09 03:30:59
183.158.203.74 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 3秒 2018-09-09 02:30:59
115.193.100.227 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 1秒 2018-09-09 01:31:19
122.234.204.44 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 1秒 2018-09-09 00:31:16
122.77.155.214 8123 高匿名 HTTP 中国 陕西 宝鸡 铁通 3秒 2018-09-08 23:31:17
180.118.86.10 9000 高匿名 HTTP 江苏省镇江市 电信 1秒 2018-09-08 22:31:15
106.14.93.74 8118 高匿名 HTTP 上海市上海市 阿里云计算有限公司 阿里云 1秒 2018-09-08 21:31:06
115.218.222.75 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-09-08 20:31:14
117.90.0.215 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-09-08 19:31:12
114.235.22.52 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-09-08 18:31:10
115.218.219.1 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2018-09-08 17:31:08
47.96.12.3 8118 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 阿里云 0.8秒 2018-09-08 16:31:05
117.87.177.244 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2018-09-08 15:31:04

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。