IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.246.84 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.6秒 2018-06-02 10:31:04
117.90.137.194 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 2秒 2018-06-02 09:30:33
180.118.134.139 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-06-02 08:31:02
115.223.239.79 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-02 07:31:02
115.223.225.48 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-02 06:31:08
117.90.2.247 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 3秒 2018-06-02 05:31:13
117.90.5.203 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-02 04:31:15
115.223.213.17 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2018-06-02 03:31:08
115.223.204.74 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-02 02:31:11
180.118.247.11 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 1秒 2018-06-02 01:31:10
117.90.252.173 9000 高匿名 HTTP 中国 江苏省 镇江市 电信 0.3秒 2018-06-02 00:31:09
115.223.205.246 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2018-06-01 23:30:57
122.243.8.15 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 3秒 2018-06-01 22:30:42
115.218.127.116 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-01 21:30:53
115.223.248.226 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2018-06-01 20:31:07

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。